d_n

دانلود آخرین نگارش (۱۳۹۶۰۱۲۶)

دانلود SETUP نرم افزار نسخ

نکته:
نصب و شناسایی کیت های قدیمی ( قفل خاکستری ) در بعضی از مواقع در ویندوز های ۶۴ بیت با مشکل مواجه میشود.

[ جهت اطمینان از این موضوع، ویندوز ۳۲ بیت نصب نمایید یا جهت رفع موقت مشکل، راهنمای راه اندازی در ویندوز های ۶۴ بیت را مطالعه فرمایید]